REGLAMENT MMCV2016

Art. 1. MMCV2016

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en col·laboració amb el Club Esportiu Universitari UPC Vilanova, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza l’11 de desembre de 2016 la XXVIII MITJA MARATÓ CIUTAT de VILANOVA, en endavant MMCV2016. La cursa està inclosa a la 11è Challenge de Mitges Maratons – Gran Premi de la Diputació de Barcelona i es tracta d’una cursa oberta a tothom qui accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

Art. 02. Distància i homologació

La distància és de 21,097 km oficialment certificats per la Federació Catalana d’Atletisme. Recorregut urbà. La sortida i l’arribada a la zona de les Pistes d’Atletisme. L’hora de sortida a les 10 hores del matí.

Art. 03. Categories

Les categories es regiran per l’any de naixement i queden establertes, com a categories masculina i femenina, de la següent manera:

2M – 9F Nascuts del 1.997 al 1.998 (fan 18 o 19 anys durant el 2016)

3M – 10F Nascuts del 1.982 al 1.996 (fan 20 a 34 anys durant el 2016)

4M – 11F Nascuts del 1.972 al 1.981 (fan 35 a 44 anys durant el 2016)

5M – 12F Nascuts del 1.962 al 1.971 (fan 45 a 54 anys durant el 2016)

6M – 13F Nascuts del 1.952 al 1.961 (fan de 55 a 64 anys durant el 2016)

7M – 14F Nascuts abans del 1.952 (fan 65 o més anys durant el 2016)

15M – 16F Cadira de rodes (categoria única)

17M – 18F Disminució Visual (categoria única)

Art. 04. Campionat de Catalunya Universitari – CCU2017

La MMCV016 serà Campionat de Catalunya Universitari de Mitja Marató 2017. Per competir en el Campionat de Catalunya Universitari de Mitja Marató 2017, una vegada realitzada la inscripció al web de l’organització caldrà comunicar-ho al Servei d’Esports de la seva universitat abans del dimecres 2 de desembre i seguir l’establert pel Reglament específic del Campionat de Catalunya Universitari (apartat Campionat Catalunya Universitari de l’espai Reglament del web: https://esportuniversitari.cat/competicions-ccu/competicions-individuals/

Art. 04bis. 11a edició Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona

La MMCV2016 forma part la 11a Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.
El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d’Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.
Hi pot participar els majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.
Podeu trobar més informació: http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge
L’ens destinatari facilitarà o vetllarà perquè els organitzadors de la Mitja Marató, facilitin a la Diputació de Barcelona les dades dels participants (NIF, nom, cognoms, sexe (M / F), data de naixement, correu electrònic, categoria i temps real de la cursa), com a requisit indispensable i imprescindible per a la seva inclusió en la classificació general del Challenge. En cas contrari, els resultats assolits en la Mitja Marató objecte de suport econòmic no computaran a efectes de la classificació general del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona.

Art. 05. Categoria Especial Policia i Bombers

Com a reconeixement a la tasca realitzada pels cossos de seguretat i pel seu suport, dedicació i implicació en la MMCV2016 d’aquests, en especial per part de la policia Local de Vilanova i la Geltrú, la MMCV016 disposarà d’una categoria de Policies i Bombers. Per competir dins aquesta categoria caldrà haver-ho indicat en el formulari d’inscripció. Els premis o trofeus pels inscrits ens aquesta categoria no exclouen els premis i trofeus de qualsevol altra categoria i/o classificació.

Aquesta categoria quedarà anul·lada en cas que no s’arribi a un mínim de 5 inscrits per cada categoria, masculina i femenina.

Art. 06. Documentació i atletes Internacionals

L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i/o dades de l’atleta. Els atletes estrangers no residents hauran de tenir llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per optar a la classificació de la 11a Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és obligatori facilitar el NIF i caldrà seguir l’establert Reglament específic de la 11a Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona (més informació en l’apartat Challenge de l’espai Reglament del web o en vincle següent): http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

Art. 07. Avituallaments

L’avituallament serà cada 5 km aproximadament. En tots serà únicament líquid excepte en el de Meta, que hi haurà també avituallament sòlid.

Art. 08. Horaris de tall i desqualificació

La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada. Els atletes circularan per la banda dreta de la carretera, sempre que no s’indiqui el contrari.

Per motius de mobilitat i seguretat la MMCV16 tindrà talls horaris. Els corredors que no arribin al tall horari podran continuar la cursa en qualitat de desqualificats i seran obligats a retallar un tram. La següent taula mostra el km i els temps de cursa en el que s’efectuaran els talls (aproximats, a falta de la darrera verificació) .

 

  km inici tall km final Ubicació Temps kms retallats
Tall 1 7,05 9,2 Eurocenter 45min 2,15
Tall 2 13,05 15,2 P.Informacio 1h20min 2,15
Tall 3 17,05 18,4 P.Neus 1h45min 1,35

Exemple: El punt quilomètric 7,05 coincideix amb el punt quilomètric 9,2. El corredor que arribi per sobre de 46 minuts al km 7,1 no podrà córrer els 2,1kms fins al km 9,2.

A partir de les 2h 15m després de donada de la sortida es tancaran tots els controls del circuït, els avituallaments i altres serveis de l’organització. Els participants que segueixin corrent a partir d’aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat.

Art. 09. Altres motius de desqualificació

Els organitzadors de la cursa, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i/o desqualificar abans, durant i al llarg de la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, no facin el recorregut complet, no portin xip o no el portin en el lloc designat per l’organització, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal i els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant  i després de la carrera. Per optar a premi i/o obsequi cal classificar-se.

Art. 10. Premis i trofeus

Els premis i trofeus establerts per la MMCV2016 seran els següents:

 • Premis als 3 primers de la general masculina i a les 3 primeres de la general femenina. Els 3 primers classificats de la general, tant en categoria masculina com femenina, tindran premi en metàl·lic sense trofeu determinat en 150€ per al primer/a classificat/ada, 100€ per al segon/a classificat/ada i 50€ per al tercer/a classificat/ada. (6 premis econòmics)
 • El primer/a classificat/da de cadascuna de les 6 categories tindran trofeu sense premi metàl·lic, tant en categoria masculina com en categoria femenina. (12 trofeus, 6m +6f )
 • El primer/a classificat/da de la categoria de Cadira de rodes tindran trofeu sense premi metàl·lic, tant en categoria masculina com en categoria femenina. (2 trofeus, 1m +1f )
 • El primer/a classificat/da de la categoria de Disminució Visual tindran trofeu sense premi metàl·lic, tant en categoria masculina com en categoria femenina. (2 trofeus, 1m +1f )
 • Els 3 primers classificats, tant en categoria masculina com en categoria femenina, inscrits al Campionat de Catalunya Universitari rebran un trofeu o medalla. (6 trofeus o medalles, 3 m + 3 f).
 • Els 3 primers classificats, tant en categoria masculina com en categoria femenina, inscrits en categoria Policia i Bombers rebran un trofeu o medalla. (6 trofeus o medalles, 3 m + 3 f).
 • Premi als 2 equips/clubs amb més participació. Premi econòmic de 120€ al primer i 100€ al segon equips/clubs que inscriguin a més participants. Es considerarà membres d’un mateix equip/club als corredors i corredores inscrits amb el mateix nom, exactament, d’equip/club

Cap dels els premis o trofeus són excloents, i per tant, aquells que tinguin premi o trofeu a la General podran tenir-lo, si escau, en una o varies categories així com poden resultar també premiats en el Campionat de Catalunya Universitari i en la categoria Policia i Bombers.

L’entrega de premis tindrà lloc a les 12:45h aproximadament.

Art. 11. Sistema de cronometratge

Serà obligatori córrer amb xip de Champion Chip de propietat o de lloguer. En cas de no tenir xip propi de Champion Chip l’organització facilitarà un xip de lloguer que serà obligatori tornar-lo en acabar la cursa.

Art.12. Drets d’imatge

El sol fet d’inscriure’s a la MMCV016 autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Art.13. Reclamacions

Les reclamacions han de fer-se, per escrit, al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 50 €, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

Art.14. Suspensió de la prova

Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema que així ho determini el Jutge Àrbitre. En cap dels casos es tornarà els diners de la inscripció als participants.

Art.15. Classificacions

Les classificacions oficials dels corredors són competència única de l’organització i del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions oficials es podran consultar a www.mitjavilanova.cat.

Art.16. Responsabilitat

El Club Esportiu Universitari UPC Vilanova, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se als participants i espectadors abans, durant o després d’aquesta competició. Els participants hauran d’estar coberts per una assegurança d’accidents.

Es recomana a tots els participants es facin una prova d’esforç per tal d’avaluar l’aptitud i els límits de cadascun dels corredors i corredores. A tal efecte, la Organització  promocionarà aquesta prova, sense que de moment sigui imprescindible, a través d’acords amb Unitats Mèdiques que es faran publiques per les xarxes socials.

Art. 17. Drets d’inscripció, preus i límits

Els drets d’inscripció són, en funció de la data d’inscripció:

Preu Bonificat Preu Standard Preu Penalitzat
30 Set al 31 octubre 1 al 30 Novembre 1 al 8 Desembre
Preu Base Inscripció                  17,00 €               20,00 €               28,00 €
Promoció “refem la Mitja” 2015                  16,00 €               19,00 €               27,00 €
Promoció “refem la Mitja” 2014 + 2015                  15,00 €               18,00 €               26,00 €
Lloguer de xip                     3,00 €                  3,00 €                  3,00 €

Les inscripcions es podran tancar per motius logístics i/o de seguretat en qualsevol moment sense previ avís, i en qualsevol cas quan s’arribi als 1.500 inscrits  i/o el dimecres 7 de desembre a les 22:00 hores.

Art.18. Política de Devolucions

Un cop acceptada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa ni es permetran canvis de titular en la inscripció. En casos excepcionals es podrà realitzar la devolució parcial del 40% (menys la comissió bancària) per casos documentats sempre i quan aquesta es sol·liciti abans del 18/11/2016.

En els casos excepcionals demostrats i acordats per la Organització, aquesta es compromet a realitzar la devolució després de l’esdeveniment i abans del 23/12/2016.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l’organització.

Art.19. Inscripcions

Les inscripcions per INTERNET a www.mitjavilanova.cat es faran efectives a la mateixa web mitjançant targeta bancària.

Art.20. Recollida de trofeus

Els trofeus que no s’hagin recollit a la secretaria de la cursa 2 setmanes després de la competició, no podran ser reclamats.

Art.21. Acceptació reglament

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA  o sota la decisió de l’organització, que serà inapel·lable.

Art.22. Talles de samarretes

Les inscripcions realitzades a partir del 23/11/2016 no tindran dret a escollir talla de samarreta.

Art.23. Canals de comunicació oficials

La Organització emprarà i recollirà com a canal oficial de comunicació totes les següents plataformes:

 • Web: mitjavilanova.cat

www.mmcv.run

 • Correu: info@mitjavilanova.cat

mitja.vilanova@gmail.com

 • facebook: facebook.com/MitjaVilanova/
 • twitter: @mitjavilanova